2011-02-18 19:26:18

Kopiranje sadržaja tuđih web stranica

Poštovani čitatelji naše web stranice škole,

ovim putem Vam se obraćamo u nadi da se sadžaj naše web stranice više neće pojavljivati na web stranicama drugih škola.

Mnoštvo sadržaja na našim web stranicama prepisano je iz naših školskih listova, naših knjiga koje škola izdaje u sklopu svojih projekata, a veliki dio vijesti pišu učenici uključeni u literarnu družinu i zbog toga Vas lijepo molim-nemojte uzimati tuđe podatke i stavljati ih kao svoje. Ako već smatrate da je to potrebno bar budite pošteni pa napišite autora teksta kojeg ste prenijeli s neke druge stranice.

Ovu stranicu radimo već tri godine i nije nam bilo lako osmiliti sadržaj, ali nismo uzimali sadržaj s drugih stranica, a da pri tome nismo naveli s koje stranice je kopiran i ime autora.  Kopiranjem tuđih stranica bez objave autora je i samo kršenje autorskih prava.

U nadi da više naš sadržaj nećemo vidjeti na mnoštvo drugih stranica škole, lijepo Vas pozdravlja Web tim koji se marljivo trudi i radi kako bi stranica bila što originalnija i što bolja.


Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac