2018-10-09 11:41:59

Jesenska akcija sakupljanja papira i EE otpada

JESENSKA AKCIJA SAKUPLJANJA PAPIRA I ELEKTRONIČKOG OTPADA ODRŽAT ĆE SE 15.10.2018. OD 8:00 DO 13:00!


Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac