2010-09-30 08:52:00

Timsko planiranje za listopad

Timsko planiranje učitelja/učiteljica omogućuje unutarnji i međupredmetni suodnos u nastavnom procesu.

Jedan od ciljeva Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda je rasterećivanje učenika. Povezivanje (integracija) nastavnih sadržaja u cjelinu, koja će učenicima omogućiti cjelovito uočavanje pojava, stjecanje i povezivanje znanjate uočavanje važnosti stečenih znanja u svakodnevnom životu.

Suodnosi utječu na rasterećenje učenika i čine nastavu zanimljivijom.
Znanstveno je utvrđeno da se povezani sadržaji brže i trajnije pamte.
Timsko planiranje omogućuje kreiranje nastavnog procesa specifičnog za svaku školu, tj. njene učenike i učitelje/učiteljice.

Učitelji dogovaraju vrijeme održavanja timskog planiranja, predlaže se predmet ili pojam s kojim će započeti mjesečno planiranje.

Prijedlog stavljaju na vidljivo mjesto u višenamjenskoj dvorani kako bi bilo dostupno svim učenicima, roditeljima i ostalim zainteresiranima, sadrži: naziv teme, ključne pojmove i predviđene aktivnosti za učenike.

 

Tema za mjesec listopad glasi:

Domovino ti si tako lijepa, bogata i voljena.


Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac