preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Razbibrige

Stranica posvećena razonodi i zabavi...

...zato smo Vam pripremili:

-Jeste li znali?

-test inteligencije

-zagonetke

-viceve

-IQ trening (za one koje se žele okušati)

-mudre izreke

-kratice i emotikone

-ispod se nalazi informatički riječnik koji vam može pomoći s traženjem i objašnjenjem mnogih informatičkih pojmova

                                    
Rječnik informatičkih pojmova
Prikaži sve izraze koji započinju slovom:
.  A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z 
ili prikaži SVE izraze u rječniku (ukupno: 150 izraza)
prikaži samo izraze, bez opisa

Potraži izraz:

Izraz Opis
A4 FORMAT PAPIRA

apir velićine 210x297 mm.

A4 FORMAT PAPIRA

Papir velićine 210x297 mm.

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE

ima oblik  ime.prezime@skole.hr  gdje je: ime.prezime  tvoje ime i prezime, @ znak  [čitaj et] koji  označava da se  radi o  adresi elektroničke pošte, skole.hr  naziv je  računala  na kojem će  biti spremljena  tvoja pošta.

ADSL

Asimetrićna digitalna pretplatnička linija(Asymmetric Digital Subscriber Line) kod koje se vezane ostvaruje biranjem broja nego upisom jedinstvenog korisnićkog imena i lozinke.

ANIMACIJSKI EFEKTI

Crtežima možemo dodavati i animacijske efekte.

Anoniman

Nepoznat, bezimen, nepotpisan, bez navođenja osobnih podataka.

Audio izlaz

utori za priključak zvučnika ili slušalica.

Audio ulaz

utori za mikrofon.

Bajt

Niz od osam bitova. Osnovna jedinica za mjerenje kapaciteta memorije.

Jednim bajtom može se prikazati 256 različitih stanja.

Binarni sustav

Ima samo dvije znamenke: nulu ( 0 ) i jedinicu ( 1 ), a osnova mu je broj 2.

Birana veza

veza koja se ostvaruje preko telefonske žice i zbog biranja broja kao putem telefona zovemo je birana veza.

BIRANA VEZA

Veza koja se ostvaruje preko telefonske parise i modema biranjem posebnih brojevaza pristup na internet. 

Bit

Jedna znamenka binarnog broja koja može biti 0 ili 1.

Brojač

određuje broj ponavljanja;  kada brojač naraste do određene vrijednosti, petlja se više ne izvršava.

BROŠURA

ISPISANA VERZIJA PREZENTACIJE KOJA MOŽE UKLJUĆIVATI VIŠE SLAJDOVA NA STRANICI I PROSTOR ZA BILJEŠKE PUBLIKE.

Capture video

izbornik za unos video zapisa, slike i zvučnog zapisa.

CD- UREĐAJ

može raditi  samo s CD-diskovima, dok  DVD-uređaj može raditi i s DVD i s CD-diskovima.

Chat

Vrsta komunikacije između korisnika internete koja se događa u stvarnom vremenu.

CRTEŽNI ISJEČAK-Clipart

Gotova slićica,iz zbirke koja se može umjeniti u dpkument.

Ćelija

Sjecište stupca i retka tablice. Ćelija je osnovni dio tablice u koji unosite i spremate podatke.

ĆELIJA-Cell

Sjecaište retka i stupca tablice.

DATOTEKA

dokument spremljen u računalo pod nekim imenom. Računalo  može pohraniti puno datoteka. Tome služe  spremnici računala. Najveći spremnik u računalu tvrdi disk.

Datoteka

U njoj su  spremljeni različiti podaci, a na zaslonu monitora   prikazuje nam  se u razumljivom obliku.

Datoteke dokumenata

sadrže dokumente napravljene  u nekom primjenskom  programu.

DATOTEKE I MAPE

raspoznajemo ih po različitim datotekama.

Dinamična slika

niz slika u kojima dolazi do kretanja likova ili predmeta.

Dizajnirani predložak

otprije određen stil slajdova s određenom bojom pozadine, bojom teksta na slajdu, veličinom i izgledom fonta te drugim dodatcima poput linija i oblika u različitim bojama koji slajd čine ljepšim i punijim.

Elektronička pošta

Servis koji služi za razmjenu poruka i datoteka putem mreže uz korištenje programa za rad s elektroničkom poštom.

Excel

Prema potrebi mijenja ime kopiranog radnog lista kako bi ono bilo jedinstveno u radnoj knjizi.

FILTAR

ističe ili prikriva  značajke  pojedinih boja  i tako utječe na  ukupan  doživljaj crteža.

FOR...TO...NEXT naredbe

omogućuju jednostavniji put u stvaranju petlje.

Funkcije

Posebni alati u Excelu koji složene izračune izvršavaju brzo i jednostavno.

FUSNOTA,BILJEŠKA-Fotnote

Napomena otisnuta na dnu stranice.Upućuje na izvor ili tumači neku pojedinost.

Gigabajt

Jedinica za mjerenje kapaciteta memorije, 1 GB = 1024 MB.

Goto

naredba bezuvjetnog skoka.

GRAFIKON

Vizualni prikaz podataka  iz tablice  koji se na taj naćin lakše čitaju  i preglednji su nego podaci u tablici

Grafikon

Prikaz odnosa dviju ili više veličina u koordinatnom sustavu.

Grananje

donošenje odluke kojim će se tokom izvršiti program .

Grupiranje objekata

crtež koji se sastoji od više objekata možemo grupirati. Tako dobivamo jednu cjelinu koju možemo po volji premještati, umnožavati i mijenjati joj veličinu.

Heading

Vraća broj pod kojim se kutom kornjača trenutno nalazi.

Ikone

Grafički prikaz datoteka i prečica programa na zaslonu monitora.

IME PROGRAMA

ime programa je jedna riječ  koja se sastoji od slova abecede, osim  Č, Ć, Đ, Š i Ž.

Internet

Najveća i najpopularnija mreža računala koja nudi mogučnost razgovora s drugima,  igranje igara preko mreže, dopisivanje preko elektroničke pošte, učenja, postavljanja vlastitih stranica i dr.

IP adresa

jedinstveni broj ili adresa svakog uređaja spojenog na rasprostranjenu mrežu uključujući pisače, faks - uređaje, poslužitelje i računala.

Isječak crteža

Gotova sličica, iz zbirke, koja se može umetnuti u slajd.

Izreži ili kopiraj

Naredba kojom započinjemo postupak premještanja ili kopiranja radnih listova ili njegovih dijela.

Kadar

snimak od stavljanja kamere u pogon do zaustavljanja. 

Klijent

računalo koje se koristi podacima  na mreži.

Ključna riječ

riječ koja najbolje opisuje traženi pojam. Za određeni sadržaj možemo imati i više ključnih riječi. 

KORISNIČKO IME I LOZINKA

za pristup  elektroničkoj pošti dobijete u školi. Ove podatke trebate čuvati i ne odgovarati ih drugima.

Kvaliteta video zapisa

ovisno o potrebama, može se u opcijama Settings izabrati željena kvaliteta. Kvalitetom snimanja povećava se  i veličina datoteke.

Lokalna mreža

povezuje računala na manjem prostoru, npr. u školi ili tvrtki.

Make

pridružuje varijabli neku vrijednost  i tu vrijednost stavlja u memoriju, npr. varijabli N pridružuje vrijednost varijable  uvećanu za četiri MAKE  " N : N + 4."

Mapa

Područje na disku u kojem se nalaze datoteke. Smještajem datoteka u mape lakše se pronalazi određena datoteka.

MAPE

su mjesta na disku gdje stavljamo datoteke.

Margine

Prostor na stranici između ruba područja ispisa i ruba papira.

MEMORIJA

poneka se umjesto spremnika  upotrebljava naziv memorija.

Miješanje boja

naredba za boje sadrži mogućnost miješanja crvene, zelene i plave boje u jakosti od 1 do 255.

MIKROFON

mikrofon je uređaj  koji pretvara zvuk  iz  okoline  u podatke razumljive  računalu.

Modem

uređaj koji pretvara slijed bitova - nule i jedinice, iz digitalnog u analogni oblik elektroničkog signala koji je pogodan za prijenos telefonskom žicom.

Montiranje kadrova

slaganje manjih videoisječaka u novi videozapis.

MP3 format

glazbeni zapis koji je programski sažet 10-15 puta.

MPEG

standard zapisivanja glazbenih i videozapisa preporučen od međunarodne skupine stručnjaka.

Multimedijsko računalo

računalo koje može zapisivati  i  reproducirati tekst, zvuk ili sliku.

Najavni kadar

kadar s naslovom video uratka.

Naredba IF

koristi se za usporedbu ili grananje.

Numerički tip

brojčani podatak.

Odjavni kadar

kadar s natpisom Kraj te aktivnostima i imenima osoba koje su surađivale u izradi video uratka.

Okvir tablice

sastoji se od vanjskih okvira, odnosno od četriju vanjskih crta koje uokviruju cijelu tablicu te unutarnjih okvira odnosno  linija koje razdvajaju retke  i stupce i ujedno uokviruju ćelije. Tablica može biti napravljena i bez vidljivih nacrtanih okvira.

Operacijski sustav

Služi za pokretanje i upravljanje radom svih dijelova računala. Korisniku omogučava rad s računalom.

Osnovni likovi

dužina, pravokutnik  ( kvadrat ) i elipsa ( krug).

Paket

služi za prijenos dijela informacije i ostvarivanja komunikacije u mreži. Svaki se paket sastoji od sadržaja, odnosno korisnih podataka koje želimo prenijeti, i od zaglavlja, odnosno podataka odakle i kamo paket ide.

Petlja

izvršavanje programa ili dijelova programa više puta.

Piknja

najmanji tvorivi element  slike kojem možemo odrediti veličinu.

Piksel

Najmanji element slike koji ima određenu veličinu i boju.

Položaj tablice

određuje se u odnosu na porubnice i  u odnosu na ostali tekst na stranici na kojoj se nalazi i tablica.

PORUKA

možemo ju poslati preko interneta elektroničkom poštom. To je usluga  interneta koja omogućuje slanje i  primanje poruka.

Poslužitelj

računalo na kojem  se nalaze podaci u mreži računala i kojem pristupaju ostala računala.

POVEZNICE

pomoću njih  dolazimo do driugih sadržaja na stranici.

Power - point prezentacija

način na koji možemo predstaviti sadržaj neke teme koju želimo prezentirati.

Pravila za uređivanje slajda

odnose se na veličinu i količinu teksta na jednom slajdu, vrstu slova te boja pozadine i teksta.

Predložak dizajna

otprije određen stil slajdova s određenom bojom pozadine, bojom teksta na slajdu, veličinom i izgledom fonta te drugim dodatcima poput linija i oblika u različitim bojama koji slajd čine ljepšim i punijim.

Premještanje slajdova

slajd koji želimo premjestit odaberemo lijevim klikom  miša i povučemo na novo mjesto koje nam se prikazuje kao crta između slajdova i zatim  otpustimo tipku miša.

PREMJEŠTANJE TABLICE

Radi se u kazalu tablica jednostavnim postupkom povuci i ispusti.

PREZENTACIJA

SPOJ TEKSTA,SLIKE,ZVUKA,ANIMACIJE I VIZUALNIH EFEKATA.

Prijelazi (TRANZICIJE)

prijelazi između video isječaka.

PROCEDURE

su programi s pomoću  kojih sastavljamo  glavni program. Upotrebom procedura  glavni program  postaje kraći i pregledniji. U proceduri  kornjaču treba  uvijek  vratiti na mjesto s kojeg se počela  crtati.

Procesor

Glavni dio svakog računala koji upravlja radom svih sustava i usklađuje njihov rad.

Program

Niz naredbi razumljivih računalu koje rješavaju neki problem.

Programske datoteke

sadrže programe koji se izvršavaju pa se još nazivaju i izvršene datoteke.

PROGRAM ZA SNIMANJE ZVUKA

program za snimanje zvuka  na računalu zove se SNIMAČ ZVUKA. Za njegovo  pokretanje kliknite na zeleni gumb  glavnog izbornika  Start, pronađite  programsku mapu  Zabava i kliknite na Snimač zvuka.

PRORED

Razmak izmeđudvaju redaka teksta.

Protokol

skup dogovorenih pravila koja određuju kako će računala izmjenjivati informacije ( TCP / IP ) TCP na razini paketa i IP na razini internetske adrese.

Prvi slajd

nalazi se na početku prezentacije i najčešće sadrži naslov teme i ime autora prezentacije.

Radni list

Radni dio u prozoru Excela u koji upisujete i spremate podatke; sadrži 256 stupaca označeni slovima i 65 536 redaka označenih brojevima.

RAM

Radna memorija za pohranu podataka i programa čija je obrada u tijeku.

Rasprostranjena mreža računala

omogućuje svakom računalu pristup do drugog računala i na većim udaljenostima. Najpoznatija globalno rasprostranjena mreža računala zove se internet.

Razlučivost

mjera oštrine slike određena brojem piksela. Što je broj piksela veći, slika ima bolju razlučivost.

RAZMAKNICA

za umetanje razmaka.

Redak

vodoravan slijed ćelija.

RND

Daje slučajan broj između 0 i 1.

ROM

Stalna memorija računala u koju su trajno upisani programi za upravljanje radom dijelova računala poput monitora, ugrađenog diska i tipkovnice iz nje se može samo čitati.

Rotacija

zakretanje likova ili tijela oko zamišljenog središta; rotacija se može izvršiti u svim smjerovima.

SENZOR

Uređaj za mjerenje fizikalnih pojmova.

Setxy

Ulaz: lista od dva broja; postavlja kornjaču u točku čije koordinate su zadane ulaznom listom od dva broja.

SIMBOLI

razni znakovi i oznake kojih nema na tipkovnici, a ponekad nam trebaju.

Skala

Mjera, omjer,  mjerilo.

Slajd

element prezentacije u koji upisujemo dio sadržaja, a prikazuje se jedan za drugim.

SLAJD

Osnovni element prezentacije.

SNIMAČ ZVUKA

program za snimanje zvuka na računalu.

Spremanje web- stranice

može se napraviti u formatu  mht kako bi se u jednoj datoteci našle i slike i tekst web -stranice.

SPREMANJE ZVUČNOG ZAPISA

zvučni  zapis spremamo  kao i svaki drugi  dokument. U izborniku Datoteka  odaberite Spremi. U  polje naziv datoteke upišite npr. Glas. Program će datoteci  dodati  nastavak wav. Po  tom nastavku  prepoznaju se  zvučne datoteke. Datoteke sa zvučnim  zapisom  spremajte u mapu  Moja glazba. Tako će te  uvijek  znati gdje se nalaze.

SQRT N

Funkcija koja izračunava drugi korijen iz traženog broja.

STABLASTI PRIKAZ

prikaz koji podsjeća na stablo,a odnosi se na  prikaz mapa i datoteka u prozoru Moje računalo.

Statična slika

fotografija kod koje se likovi ili predmeti ne pokreću.

Step

oznaka kojom označavamo za koliko će se varijabla svaki put unutar petlje povećati.

STRANICA BILJEŠKA

Ispisane stranice koje prikazuju autorove bilješke ispod slajda koju bilješka prati.

Stupci

način rasporeda teksta na stranici u više okomitih područja koji su međusobno odvojeni prazninama.

Tablica

Osnovna jedinica za organizirano spremanje podataka. Sastoji se od redaka i stupaca.

TABLICA ASCII ZNAKOVA

prikazuje znakove s pripadajućim kodom.

Tip podatka

može biti broj, riječ ili njihova skupina.

TRAJNA MEMORIJA

ugrađeni disk u računalu služi  za trajnu pohranu datoteka.

TRAKA SA ALATIMA ZA OBLIKOVANJE TEKSTA

nalazi se u programu za pisanje teksta i iz nje odabiremo različete alate za oblikovanj teksta.

Traka za crtanje

služi nam za odabir alata za crtanje u programu za pisanje Word.

Trodimenzionalna kocka

prostorni crtež kocke čije se veličine stranica u perspektivi smanjuju.

Trodimenzionalno crtanje

crtanje zadanog predmeta u koordinatama x, y i  z.

TVRDI DISK

glavni spremnik računala. U njemu  se čuvaju svi programi koje trebamo za rad. Osim toga, na njega trajno spremamo  naše podatke.

Umetanje ilustracija

za slajd želimo postaviti sliku odabiremo predložak koji nam omogućuje dodavanje ilustracije uz pomoć naredbi UMETNI - INSERT. I one ilustracije koje samostalno nacrtamo možemo postaviti na bilo koji predložak slajda.

Uređivanje zvuka

naknadne promjene osnovnog zvučnog zapisa.

Uvjet

određuje grananje i može biti samo istinit ili lažan.

.VAM, MP3, .WAV

dodatak imenu datoteke koji pokazuje da se radi o zvučnom zapisu.

VANJSKI SPREMNICI

su većinom namijenjeni korisniku i njegovu radu s podacima. Zato se uređaji vanjskih spremnika obično nalaze  "vani" -  izvan  središnje jedinice.

VANJSKI SPREMNICI

trajno čuvaju i pamte podatke.Za razliku od njih, unutarnji spremnik pamti podatke samo privremeno - dok je računalo  uključeno.

Veličina okvira

prikazuje veličinu pojedinih video isječaka i zvučnih isječaka.

Video zahvat (CAPTUR )

dio snimljenog videozapisa koji se obrađuje.

Vremenski niz

na vremenskoj traci prikazuje se vrijeme pojedinih video isječaka i zvučnih isječaka te njihov ukupan broj.

Wav format

način snimanja glazbenog  zapisa.

WINDOWCREATE

Naredba za kreiranje novog prozora.

Windows mewdia player

programski player  koji podržava reprodukciju gotovo svih formata.

Windows muvie maker

program za montiranje video zapisa.

Wma

Microsoftov  format za glazbene zapise, manje popularan, a po kvaliteti bolji od MP3.

WordArt

Alat u programu MS PowerPoint. Upotrebljava se za stvaranje efekata na tekstu.

WWW

dio interneta.Ovaj se pojam često pogrešno koristi kao drugi  naziv za Internet ,a u stvari označava samo jednu od usluga koje omogućava Internet.

WWW PREGLEDNIK

poseban program koji služi za pregledavanje WWW stranica.

WWW STRANICA

način prikaza  informacija na Internetu.

ZAGLAVLJE

dio papira uz gornji rub.

Zaglavlje paketa

uključuje IP adresu primatelja i pošiljatelja.

Zakupljena veza

stalna veza na internetu koja ima svoju brzinu i preko koje nam je  računalo uvijek  spojeno bez dodatnog biranja broja za spajanje.

ZNAKOVNA DATOTEKA

niz 0 i 1 kojima su na dogovoreni način pohranjenje informacije u memorije računala.

ZNAK ZA RAZDVAJANJE

 

Služi za odvajanje argumenata u funkciji ,a može biti točka sa zarezom ili zarez.Oglasna ploča
 
Drugi obr. mat. 2023.
 
Udžbenici 2023./2024.
 
Sigurniji internet

 
Upisi u SŠ
 
Poruka tjedna

Izgovorene riječi ponekad bole, ali češće bole one neizgovorene...

 
Javni poziv ponude
Priloženi dokumenti:
Obrazac-Skola u prirodi 2018..docx

 
Anketa
Koji je tvoj omiljeni predmet?

 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Eko paket

 
"Skockali" smo se...

 
CARNet
 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Na današnji dan

 
Raspored sati

 
 > Razmjena znanja
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju