preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Natječaji za popunu radnog mjesta

Za popuni radnog mjesta učitelja/učiteljice Matematike i Fizike

Autor: Blaženka Šantalab, 26. 10. 2015. 13:05

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/15-01/19/20/21

URBROJ: 2123/03-25/01-15-03

Hercegovac,   23.10.2015.                                                                         

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                  - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                               

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Matematike:  određeno, nepuno radno vrijeme –9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- učitelj/učiteljica Fizike:  određeno, nepuno radno vrijeme –4 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    26.10.2015.  do   02.11.2015.  na adresu škole:

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac, Braće Petr 2

Ravnateljica:

Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta spremač/spremačica u PŠ Palešnik Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 19. 10. 2015. 13:17

Natječaj se nalazi i u priloženim dokumentima..

[više]

Za popunu radnog mjesta pomoćnik/pomoćnica učenici s teškoćama u razvoju

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 9. 2015. 12:35

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

HERCEGOVAC BRAĆE PETR 2

Tel. fax. 043/524-539

e-mail: ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr

KLASA:  112-01/15-01/23

URBROJ: 2123/03-25/01-15-01

Hercegovac,   08.09.2015.                                                                                       

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913

 e-mail:vlatka.kezele@tokic.hzz.hr                                                                                                                                                                           

          

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- pomaćnik/pomoćnica učenici s teškoćama u razvoju:  nepuno- 30 satno tjedno radno vrijeme, određeno -najduže do 30.06.2016. godine

Uvjet stručne spreme:   najmanje završena srednja stručna sprema

Opis poslova:

Radno vrijeme ovisi o broju sati koje učenica s teškoćama provodi u školi, cijena sata rada pomoćnika/pomoćnice iznosi 25,00 kuna po satu (neto) i sva pripadajuća porezna davanja i doprinosi. Naknada za prijevoz pomoćnika/pomoćnice na posao i s posla planiraju se u iznosu do 400,00 kuna mjesečno, a odnose se na mjesni i međumjesni javni prijevoz. Ukoliko nema organiziranog javnog prijevoza, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla pomoćnika/pomoćnice utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima postoji organiziran prijevoz.

 

Uz prijavu podnositelji prijava trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,  

      - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci - original),

      -elektronički zapis o stažu osiguranja (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).

 Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je dostaviti dokaze o istom.

 O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Prijave dostaviti u roku  od   09.09.2015.  do   16.09.2015.  na adresu škole: 

Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac

Braće Petr 2

43284 Hercegovac

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta domar/ložač

Autor: Blaženka Šantalab, 5. 8. 2015. 12:44

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/15-01/17

URBROJ: 2123/03-25/01-15-03

Hercegovac,   04.08.2015.                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                     

                                                                 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA    

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- domar/ložač:  neodređeno, puno radno vrijeme – 8 sati dnevno

Uvjet: SSS, III. ili IV. stupanj obrtničkog- tehničkog smjera s naobrazbom za nadzor kotlovnice i centralnog grijanja.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od     06.08.2015.  do   14.08.2015.  na adresu škole:

                                                                                  Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac, Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta stručni/a suradnik/ica-knjižničar/ka

Autor: Blaženka Šantalab, 4. 5. 2015. 12:00

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/15-01/12

URBROJ: 2123/03-25/01-15-03

Hercegovac,  04.05.2015.                                                                                 

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica

            

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 - stručni/a suradnik/ica-knjižničar/ka :  puno radno vrijeme, određeno do povratka radnice s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu,

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni.

      Prijave dostaviti u roku   od    05.05.2015.  do   12.05.2015.  na adresu škole:

                                                                                 Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac, Braće Petr 2

Ravnateljica: Vera Obrovac

[više]

Za popunu radnog mjesta učitelja/učiteljice Matematike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 8. 4. 2015. 18:43

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta pomagača/pomagačice u nastavi

Autor: Blaženka Šantalab, 20. 11. 2014. 15:13

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/0

URBROJ: 2123/03-25/01-14-0

Hercegovac,   20.11.2014.    

                                            

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913                                                                                  

                                                                                                  

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA   

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- pomagač/pomagačica u nastavi:  određeno, puno radno vrijeme – 40 satno tjednog radno vrijeme.

Uvjeti:   SSS –četverogodišnja ili prvostupnci

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od   20.11.2014.  do   28.11.2014.  na adresu škole:

*Napomena: Mogućnost zapošljavanja putem mjera poticanja zapošljavanja „Mladi za mlade“ – pomagači u nastavi- javni radovi za mlade.

 

                                                                           Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

             

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Odluka o poništenju dijela natječaja

Autor: Blaženka Šantalab, 24. 10. 2014. 15:10

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

BRAĆE PETR 2

43284 HERCEGOVAC

KLASA: 112-01/14-01/19

URBROJ: 2123/03-25/01-14-20

Hercegovac, 23. listopada 2014.

Na temelju točke I. i točke V. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama  („Narodne novine“  broj 114./2014.) i članka 76. Statuta Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac ravnateljica škole  dana 23. listopada 2014. donosi                                              

ODLUKU

O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

I.

U „Natječaju za popunu radnog mjesta“ Osnovne škole Slavka Kolara Hercegovac (KLASA:  112-01/14-01/19; URBROJ: 2123/03-25/01-14-01 od 16.10.2014.) objavljenog  na: mrežnoj stranici OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:  web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr, oglasnoj ploči OŠ Slavka Kolara, Hercegovac i  web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,  poništava se objava natječaja za radno mjesto pod stavkom:

„- spremač/spremačica u Područnoj školi u Palešniku:  određeno, nepuno radno vrijeme – 20 satno tjedno radno vrijeme.

Uvjet:  završena osnovna škola“ .

II.

Ostale objave za popunu radnih mjesta ostaju nepromijenjene.

III.

Ova Odluka bit će objavljena na:  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ista će biti  dostavljena  i svim kandidatima koji su  podnijeli prijavu  na  natječaj za

 navedeno radno mjesto.
 

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Radno mjesto spremača/spremačice  popunjeno je do 60 dana bez natječaja. Natječaj za radno mjesto spremačice poništava se zbog Odluke Vlade Republike Hrvatske o obustavljanju postupaka zapošljavanja na radna mjesta IV. vrste, koji su u tijeku.

      RAVNATELJICA:

         Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnih mjesta

Autor: Blaženka Šantalab, 16. 10. 2014. 11:53

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/19

URBROJ: 2123/03-25/01-14-01

Hercegovac,   16.10.2014.    

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913                                                                                   

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica Matematike:  neodređeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Engleskog jezika:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Glazbene kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena,

- učitelj/učiteljica Češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme –9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

- spremač/spremačica u Područnoj školi u Palešniku:  određeno, nepuno radno vrijeme – 20 satno tjedno radno vrijeme.

Uvjet:  završena osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    17.10.2014.  do   24.10.2014.  na adresu škole:

 

                                                                              Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

            

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

 

[više]

Natječaj za učitelja/icu matematike i češkog jezika i kulture

Autor: Blaženka Šantalab, 11. 2. 2014. 12:00

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/02

URBROJ: 2123/03-25/01-14-04

Hercegovac,   11.02.2014.    

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica,  fax. 532-913                                                                                   

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

     Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica matematike:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- učitelj/učiteljica češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sati redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    12.02.2014.  do   19.02.2014.  na adresu škole:

 

                                                         Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

          

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za radno mjesto spremača/ice

Autor: Barbara Evaj, 8. 1. 2014. 18:59

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/14-01/01

URBROJ: 2123/03-25/01-14-03

Hercegovac,   08.01.2014.    

                                                               

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                   - Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                                                  

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- spremač/spremačica u PŠ Palešnik:  određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno

Uvjet:  završena osnovna škola

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    09.01.2014.  do   16.01.2014.  na adresu škole:

 

                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

             Braće Petr 2

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice RN i spremača/ice

Autor: Blaženka Šantalab, 11. 11. 2013. 12:56

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/13-02/04

URBROJ: 2123/03-25/01-13-01

Hercegovac,   11.11.2013.    

 

                                                                                

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica

                                                                                                                                                              

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

- učitelj/učiteljica razredne nastave u PŠ Ladislav:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

- spremač/spremačica u Matičnoj školi u Hercegovcu:  određeno, puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

 

Uvjet:  završena osnovna škola

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    12.11.2013.  do   19.11.2013.  na adresu škole:

 

 

                                                                                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

Braće Petr  2

 

                                                                                                          Ravnateljica:Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta

Autor: Blaženka Šantalab, 16. 9. 2013. 14:44

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/13-02/03

URBROJ: 2123/03-25/01-13-01

Hercegovac,   16.09.2013.    

 

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje,Garešnica                                                                                    

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj/učiteljica matematike:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

- učitelj/učiteljica češkog jezika i kulture:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sati redovite nastave tjedno; 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

- spremač/spremačica u PŠ Ladislav:  određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno

Uvjet:  završena osnovna škola

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    17.09.2013.  do   24.09.2013.  na adresu škole:

Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

  Braće Petr 2

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja fizike

Autor: Blaženka Šantalab, 19. 8. 2013. 11:56

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/13-02/03

URBROJ: 2123/03-25/01-13-01

Hercegovac,   19.08.2013.    

                                                                                   

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

- Hrvatski zavod za zapošljavanje, Garešnica                                                                                                 

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

 

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj fizike:  određeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati redovite nastave tjedno; 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    20.08.2013.  do   27.08.2013.  na adresu škole:

                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                             Braće Petr 2

            Ravnateljica:  Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja razredne nastave

Autor: Blaženka Šantalab, 6. 3. 2013. 11:53

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj razredne nastave u PŠ Palešnik:  određeno, puno radno vrijeme –40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    07.03.2013.  do   14.03.2013.  na adresu škole:

 

                                      Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                            Braće Petr 2

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

 

 

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Blaženka Šantalab, 17. 10. 2012. 12:49

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj engleskog jezika:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 2 sata redovite nastave tjedno; 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od   18.10.2012.  do   25.10.2012.  na adresu škole:

 

                                                                Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

Cijeli natječaj preuzmite iz priloženih dokumenata..

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja fizike

Autor: Blaženka Šantalab, 3. 9. 2012. 21:51

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/12-02/03

URBROJ: 2123/03-25/01-12-01

Hercegovac,   03.09.2012.                                                       

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Herceegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac       

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- učitelj fizike:  neodređeno, nepuno radno vrijeme – 6 sati redovite nastave tjedno; 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:   prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    04.09.2012.  do   11.09.2012.  na adresu škole:

 

                                                                                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

             

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

Natječaj za popunu radnog mjesta kuhar/kuharica

Autor: Blaženka Šantalab, 23. 8. 2012. 19:04

OSNOVNA ŠKOLA  SLAVKA KOLARA

 HERCEGOVAC

Tel. fax. 043/524-539

KLASA:  112-01/12-02/02

URBROJ: 2123/03-25/01-12-01

Hercegovac,   23.08.2012.       

- mrežna stranica OŠ Slavka Kolara, Hercegovac:

 web: www.os-skolara-hercegovac.skole.hr

- oglasna ploča OŠ Slavka Kolara, Hercegovac

 

Predmet :   OBJAVA NATJEČAJA

Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90./11. i 16/12.) Osnovna škola Slavka Kolara, Braće Petr 2, Hercegovac objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

1. kuharica/kuhar (jedan izvršitelj) -  neodređeno, puno  radno vrijeme  /8 sati dnevno/

 

Uvjet završena srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Osnovne škole Slavka Kolara, Hercegovac.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

      - životopis,

      - dokaz o stručnoj spremi,

      - domovnicu, i

      - uvjerenje o nekažnjavanju.

 

      O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

      Prijave dostaviti u roku   od    24.08.2012.  do   31.08.2012.  na adresu škole:

 

                                                  Osnovna škola  Slavka Kolara, Hercegovac

                                                                                                          Braće Petr 2

 

           

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Vera Obrovac

[više]

 


Oglasna ploča
 
Udžbenici 2018.-19.
 
Poruka tjedna

Izgovorene riječi ponekad bole, ali češće bole one neizgovorene...

 
Javni poziv ponude
Priloženi dokumenti:
Obrazac-Skola u prirodi 2018..docx

 
Upisi u SŠ
 
Školski list Breza

Breza 13

Breza br. 12

Skolski list Breza

 
Sigurniji internet

 
Eko paket

 
"Skockali" smo se...

 
Anketa
Moje najdraže godišnje doba je...

 
CARNet
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
07.12.2018. 15:30
Održan Strateški forum o digitalnom sazrijevanju škola
U organizaciji Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET i Ministarstva znanosti i obrazovanja, održan je Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola". Na Forumu su uz pomoćnicu ministrice znanosti i obrazovanja, prof. Lidiju Kralj sudjelovali i Ádám Horváth iz mađarskog Centra za digitalnu pedagogiju i metodologiju i Borut Čampelj iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta u Sloveniji.

04.12.2018. 09:01
Najava: Strateški forum "Digitalno sazrijevanje škola"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja organizira Strateški forum pod nazivom "Digitalno sazrijevanje škola", koji će se održati u srijedu, 5. prosinca 2018. godine s početkom u 15 sati u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

03.12.2018. 08:40
NATO vježba "Cyber Coalition 2018"
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET sudjelovala je u jedanaestoj po redu NATO vježbi zaštite NATO i nacionalnih računalnih sustava pod nazivom "Cyber Coalition 2018". 

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Linkovi...
 
Raspored sati

 
web stranice

Klikom na slike pogledajte web stranice  "E za sve" i "Sigurnost i zaštita na internetu"

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2012.

Ukupno: 5188115
 
 > Objava informacija  > Arhiva  > Natječaji za popunu radnog mjesta
CMS za škole logo
Osnovna škola Slavka Kolara Hercegovac / Braće Petr 2, HR-43284 Hercegovac / os-skolara-hercegovac.skole.hr / ured@os-skolara-hercegovac.skole.hr
preskoči na navigaciju